Còn đây là clip Anh không đòi quà bản Thái Nguyên bị ném đá tơi bời trước đây.

Tham gia chém gió nhé!

Bình luận

Tham gia chém gió nhé

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*